L - Livsfarligt läge      (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge) 
A - Andning                (Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp) 
B - Blödning               (Stoppa blödningar)
C - Chock                   (Förebygga cirkulationssvikt)

Först på olycksplats   (Prioritera och handla på olycksplats)

Hur förbandsutrustningen fungerar och ansvaret för den