Vuxen HLR

Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar och innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Efter kursen har du kunskaper i:

Hjärt- lungräddning
- De första kristiska minuterna
- Kedjan som räddar liv
- Kontrollera livstecken
- Skapa öppen luftväg
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
- Larma på rätt sätt
- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, en- och två livräddarteknik
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Information om hjärtstartare 

Hjärtstartare
- Information
- Demonstration
- Apparatgenomgång
- Säkerhetsaspekter
- Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt
- Övning

Efter godkänd utbildning så erhåller varje kursdeltagare ett kompetenskort.

Företaget erhåller ett intyg på genomförd utbildning av personalen.

Kontakt oss för en offert