HLR - Vuxen

HLR står för hjärt-lungräddning och används när någon drabbats av plötsligt hjärtstopp. Genom att kunna HLR kan du hjälpa den drabbade genom att för hand pumpa runt blodet i kroppen.

HLR - Barn

När det kommer till hjärt-lungräddning på barn skiljer man på barn som är 0-1 år och 1 år till pubertet. Vi erbjuder en kurs som ger dig rätt kunskaper för att utföra HLR på barn i olika åldrar. 

Första hjälpen

Första hjälpen är den första länken i vårdkedjan och handlar om att snabbt och riktigt kunna agera då någons tillstånd har försämrats.