Boda Borg i Karlskoga valde att hjärtsäkra sin arbetsplats, detta genom att utbilda alla anställda i vuxen-HLR med hjärtstartare samt barn-HLR. Verksamheten har införskaffat en hjärtstartare, Life Pak CR Plus. Nu kan besökare känna sig ännu tryggare.
Vi på J&M:s Första Hjälpen och HLR tackar för förtroendet.