• Utbildningar

  Vi på J&M:s utbildar företag, föreningar, verksamheter samt privatpersoner i första hjälpen och hjärt- lungräddning med hjärtstartare.
  Att kunna ge första hjälpen i väntan på ambulans när någon hastigt insjuknat eller råkat ut för en olycka kan rädda liv.

  Läs mer om våra olika utbildningar.

 • Hjärtstartare

  Varje år avlider ca 10.000 personer i plötslig hjärtstopp utanför sjukhus.

  Vi säljer hjärtstartare och hjälper till med både installation och underhåll. En trygghet för dig och alla i din närhet.

  Beställ direkt!

 • Serviceavtal

  Vill ni slippa komma ihåg elektrod- och batteribyten?

  Kontakta oss för mer information om våra serviceavtal.

Reklam: J&M första hjälpen & HLR

Lär dig mer om första hjälpen & HLR
Gå några av våra kurser, se ovan